×

Ostrzeżenie

Wystąpił błąd podczas wczytywania komponentu: com_tags, Nie znaleziono komponentu..

Oferta

 

Agrofirma Witkowo

ogłasza  

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej , będącej własnością Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo Pierwsze ul Papieża Jana Pawła II nr 4  , 73-102 Stargard  

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Obręb

nr KW

Pow.
(m²)

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza
netto

(zł)

Wadium (zł)

1.

Świnoujście

157/2

Świnoujście

SZIW/00038582/3

1500

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

835300,00

(osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych)

83530,00

(osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych  )

 

PRZETARG LICYTACJA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31.01.2017r. O GODZ. 1000w siedzibie  Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo parter sala konferencyjna .

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie
z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. 

Cena sprzedaży nieruchomości brutto, płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo Pierwsze

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu co precyzuje SIWS: oferty wraz z załącznikami. Do udziału w przetargu uprawnieni są osoby  spełniający warunki określone w SIWS

w przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) - dowodów tożsamości a pozostających w związku małżeńskim nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości;

- w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu)

Uczestnicy biorą udział w przetargu – licytacji  osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo Pierwsze:
 Bank BGŹ Paribas  Oddział Stargard ul Czarnieckiego  Nr 29203000451110000000539970

Termin wniesienia wadium upływa dnia 30.01.2017 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Agrofirmy Witkowo.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Informacje dodatkowe dotyczące nieruchomości oraz warunki realizacji inwestycji.

$11.       Nabywca nieruchomości gruntowej:

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę swobodny do nich dostęp, w celu ich konserwacji, remontów, modernizacji i wymiany,

b) w przypadku kolizji z planowaną inwestycją, przełoży sieci na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami tych sieci,

c) niezbędną dla realizowanej inwestycji infrastrukturę, wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

d) przejmie obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników.

4. Agrofirma Witkowo nie dysponuje danymi, co do warunków gruntowo-wodnych, występowania ewentualnych zanieczyszczeń gruntu w obrębie zbywanej nieruchomości oraz przykrytych warstwą gleby elementów będących pozostałością po konstrukcjach budowlanych. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu mogą za zgodą Miasto -Gminy Świnoujście  wykonać stosowne badania własnym staraniem i na własny koszt.

5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości, Specyfikacją Istotnych Warunków Sprzedaży orz z pełną treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na zbywanym terenie w Urzędzie miasta -gminy Świnoujście.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Zasobu i Obrotu  Nieruchomościami –  Urzędu Miasta -Gminy  Świnoujście

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Uwaga! Specyfikacje Istotnych Warunków Sprzedaży można otrzymać drogą elektroniczną zwracając się na adres e-mail;

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przesyłką pocztową zwracając się na adres Sprzedającego.

Kontakt w tej sprawie telefoniczny z osobą ; Henryk Janiak tel 506008499   

SOIWS jest przekazywana nieodpłatnie po otrzymaniu zapytania na piśmie osoby ,


Data publikacji: 2016/11/18
Data wygaśnięcia: 2017/01/30


Na początku maja każdego roku rozpoczynamy sprzedaż buhajów hodowlanych po kwalifikacji we wszystkich sześciu rasach  (Red Angus , Hereford , Simentaler , Salers , Charolaise, Limousine ). 

 

Kontakt:

Marek Tomaszewski
Specjalista ds. bydła mięsnego
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 506 015 850

 

Bydło Mięsne - Charolaise

Bydło Mięsne - Hereford

Bydło Mięsne - Red Angus

Bydło Mięsne - Salers

Bydło Mięsne - Wystawy

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

praca animacja

Sprawdź Promocje!

  Obowiązuje w dniu 07-08.12.2018 r.

 

Kurczak św.

5,49

zł/kg

Jaja duże L 10 szt

4,99 
zł/opak

Kiełb. Podwawelska LUX

19,90
zł/kg

Szynkowa wieprzowa

16,50
zł/kg

 

 

rok-zal-module

Polub nas na Facebook'u