NOWY ZARZĄD w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo - Agrofirma Witkowo

NOWY ZARZĄD w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo

W dniu 29.09.2020 r zgodnie ze statutem Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo na Zebraniu Przedstawicieli Członków został wybrany nowy Zarząd na czele którego stanął Prezes Adam Ilnicki. Pan Adam Ilnicki świadczy pracę w spółdzielni od 1982 roku. W 2008 r został wybrany na zastępcę Prezesa SA Witkowo i pełnił tą funkcję do tej pory. Obecnie jako Prezes Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo,  w tych tak trudnych czasach ma przed sobą nie lada wyzwanie, ale wierzymy, że będzie kontynuował dzieło Prezesa Mariana Ilnickiego, a spółdzielnia będzie dostosowywała się do obecnych realiów , dalej rozkwitała i nadal będzie miejscem pracy dla następnych pokoleń. Jednocześnie Panu Prezesowi Marianowi  Ilnickiemu  w podziękowaniu za długoletnią pracę, wybitne zasługi oraz wkład pracy włożony w rozwój  Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo została nadana godność Honorowego Prezesa Zarządu .