Produkcja Zwierzęca Trzoda Chlewna - Agrofirma Witkowo

Hodowla trzody chlewnej


Produkcja zwierzęca


NA DOSKONAŁE SZYNKI

Hodowla trzody chlewnej towarzyszyła spółdzielcom z Witkowa od pierwszych lat istnienia Spółdzielni. Sygnałem do dynamicznego rozwoju produkcji było oddanie do użytkowania na początku lat 90-tych Przetwórni Mięsa i Drobiu w Witkowie. Zarząd Agrofirmy postanowił zwiększyć skalę produkcji trzody do poziomu gwarantującego pełne pokrycie zapotrzebowania spółdzielczej Przetwórni na wieprzowinę.

Obecnie Spółdzielcza Agrofirma Witkowo produkuje trzodę chlewną w cyklu zamkniętym w sześciu fermach porodowych i dwóch tuczowych. Spółdzielnia posiada także własną Stację Unasieniania Loch w Strzyżnie, gdzie znajduje się również chlewnia zarodowa zasiedlona loszkami czysto rasowymi pbz będącymi pod oceną hodowlaną. Na bazie tej hodowli produkuje się loszki mieszańce F1 = pbz x wbp. Pozostałe fermy trzody, bazując na produkowanym w Strzyżnie materiale żeńskim, prowadzą krzyżowanie towarowe w kierunku poprawy mięsności, przyrostów, wykorzystania pasz, żywotności i zdrowotności.

Posiadanie ponad 2200 szt macior pozwala spółdzielcom uzyskać 65.000 sztuk prosiąt. Fermy porodowe utrzymują warchlaki do wagi ok 30kg a następnie przekazują je na fermy tuczu, które posiadają ponad 19 tys. stanowisk tuczowych. W fermach tuczowych tuczniki utrzymuje się do wagi 110kg i następnie trafiają do własnej rzeźni. Średnia mięsność tucznika wynosi 58 %. Średnio każdego miesiąca ponad 4,5 tys. sztuk świń trafia do spółdzielczej Przetwórni a w miesiącach większego zapotrzebowania ze strony klientów ( np. przed świętami ) ponad 5 tys. sztuk.

Zgodnie z głównym mottem Agrofirmy: „od pola do stołu” pasze treściwe dla trzody pochodzą z własnej Mieszalni Pasz w Kolinie i są oparte na zbożach pochodzących z własnej produkcji polowej.

W Agrofirmie spółdzielcy szczególnie wyczuleni są na jakość produkowanego żywca dlatego do reprodukcji używa się najlepszej dostępnej genetyki. Pasze produkowane są w oparciu o najwyższej jakości własne komponenty zbożowe, a środowisko w którym przebywają świnie cały czas jest dostosowywane do wymagań zarówno zgodnych z prawodawstwem krajowym i unijnym jak również z najnowszymi doniesieniami naukowymi. Dopełnieniem komfortowego utrzymania świń jest opieka weterynaryjna. W Spółdzielczej Agrofirmie spółdzielcy ściśle współpracują z lekarzami weterynarii, którzy dokonują analiz laboratoryjnych, dobierają optymalne programy profilaktyczne, oraz dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z kadrą Agrofirmy.

Wszystkie powyższe elementy powodują, że spółdzielcza Przetwórnia Mięsa i Drobiu otrzymuje żywiec wieprzowy najwyższej jakości dopasowany do oczekiwań klientów witkowskich sklepów.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że dział trzody chlewnej daje zatrudnienie licznej grupie spółdzielców od produkcji pasz zaczynając, przez fermy hodowlane, a na przetwórstwie, transporcie i handlu kończąc.

W ostatnich latach Spółdzielnia przeznaczyła duże środki pieniężne na budowę i modernizację budynków i budowli oraz wyposażenia na wszystkich fermach trzody chlewnej. Inwestycje te są nakierowane na ochronę środowiska, poprawę dobrostanu zwierząt oraz dalszą poprawę wyników produkcyjnych.

W obecnych czasach gdy pogłowie świń w Polsce ciągle spada i jest najniższe od dziesiątek lat można powiedzieć, że Agrofirma idzie pod prąd inwestując rocznie kilka milionów złotych w utrzymanie tej hodowli, jednak dla Zarządu i spółdzielców Agrofirmy dwie wartości są nadrzędne: produkcja żywności od pola do stołu oraz zachowanie jak najwyższego poziomu produkcji zwierzęcej która daje bezpośrednie zatrudnienie kilkuset spółdzielcom.

"od Pola do Stołu"


Odpowiadamy za cały złożony proces produkcji. Uprawiamy, hodujemy, przetwarzamy i dostarczamy. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów spożywczych. Siła naszej marki opiera się na wiedzy i ponad 74 letnim doświadczeniu.