Produkcja Zwierzęca Drób - Agrofirma Witkowo

Hodowla drobiu


Produkcja zwierzęca


JAJA KONSUMPCYJNE

Produkcja jaj konsumpcyjnych prowadzona jest na fermie drobiu Witkowo, w 10 budynkach produkcyjnych. Agrofirma utrzymuje linie kur Lohmann Brown. Poszczególne stada wstawiane są w różnych terminach, co zapewnia Spółdzielni stały poziom produkcji w ilości ok. 3,7 mln jaj miesięcznie. Rocznie ferma niosek produkuje ok. 44 mln jaj spożywczych.

Odchów kurek do wieku 17 tygodni na własne potrzeby prowadzony jest w dwóch odchowalniach podzielonych na cztery oddziały, gdzie na każdy oddział wstawia się ok. 17 tys. szt. piskląt jednodniowych.

W 2006 r. otworzony został nowoczesny Zakład Pakowania i Sortowania Jaj, przystosowany i spełniający wszelkie wymogi stawiane dla producentów jaj w Unii Europejskiej. W latach 2009-2012 dostosowano fermę do nowych wymagań weterynaryjnych w zakresie dobrostanu a w 2013 roku z użyciem najnowszych materiałów i technologii odbudowano odchowalnie kurek oraz zaadaptowano dla niosek kolejne 2 budynki. Obecnie nieśność kur wynosi ok. 90% a zużycie paszy 124 gram na jajko. Przeciętna witkowska kura znosi 335 jaj rocznie.

Wieloletnie doświadczenie spółdzielni, wiedza i zaangażowanie jej członków, pasze własnej produkcji oraz posiadane zaplecze techniczne pozwalają Spółdzielni osiągać wysokie wyniki produkcyjne a jaja od witkowskich kur są cenione przez konsumentów.

WYLĘGARNIA DROBIU

Zakład Wylęgu Drobiu w Bralęcinie lęgnie pisklęta jednodniowe w oparciu o jaja wylęgowe od hodowców kooperujących ze Spółdzielczą Agrofirmą . Zakład Wylęgowy produkuje 4,7 mln piskląt w roku tylko na potrzeby dwóch ferm towarowych brojlera należących do Agrofirmy. Całkowita możliwa przepustowość zakładu sięga 6 mln piskląt rocznie.

Wyposażenie zakładu stanowią 4 komory lęgowe KL-108 o łącznej pojemności 432 tys. szt. jaj oraz 4 komory klujnikowe o łącznej pojemności 72 tys. jaj. Zakład wylęgowy posiada specjalistyczny samochód do transportu jaj wylęgowych oraz piskląt.

Zakład Wylęgowy Bralęcin osiąga normatywne wyniki wylęgowe a co najważniejsze produkuje zdrowy materiał wsadowy dla fermy brojlerów w Witkowie i Przewłokach.

BROJLERY

Produkcja brojlerów kurzych odbywa się na fermie drobiu Witkowo i fermie drobiu Przewłoki. Łączna powierzchnia produkcyjna obu ferm to 36.600 m2 co daje możliwość wstawienia jednorazowego 400 tys. szt. na fermie w Witkowie i 340 tys. szt. na fermie Przewłoki.

Fermy są wyposażone w system pojenia kropelkowego, system automatycznego zadawania paszy – Minimax, wentylację mechaniczną oraz systemy zraszania używane w przypadku wystąpienia zbyt wysokich temperatur. Fermy ogrzewane są systemem nagrzewnic na gaz ziemny. Plan wstawień dla obu ferm zakłada duże tempo produkcji, w wyniku, którego produkują one 6,5 rzutu w roku zachowując 14 dniowy okres odpoczynku każdej hali. Fermy zasiedlane są stopniowo tak aby zapewnić stałe dostawy żywca do należącej do Agrofirmy Przetwórni Mięsa i Drobiu. Dziennie do uboju odstawia się 15-18 tys. szt brojlera. W ciągu roku obie fermy odstawiają razem ok. 4,5 mln szt. kurcząt rzeźnych, co daje ok. 10.500 ton żywca w roku. Na wyprodukowanie 1 kg żywca zużywa się ok. 1,62 kg paszy.

Produkcja drobiarska prowadzona w Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo jest w 100% oparta na mieszankach paszowych pochodzących z własnej mieszalni pasz w Kolinie produkowanych w oparciu o własne zboża.

Pomimo coraz większej mechanizacji i automatyzacji na fermach drobiu Agrofirmy zatrudnienie znajduje ponad 100 spółdzielców.

"od Pola do Stołu"


Odpowiadamy za cały złożony proces produkcji. Uprawiamy, hodujemy, przetwarzamy i dostarczamy. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów spożywczych. Siła naszej marki opiera się na wiedzy i ponad 74 letnim doświadczeniu.