Produkcja Zwierzęca - Agrofirma Witkowo

Produkcja Zwierzęca


Bydło mięsne, bydło mleczne, trzoda chlewna, drób

NAJWIĘKSZA HODOWLA W POLSCE

Bydło Mięsne

Agrofirma prowadzi hodowlę i chów bydła mięsnego w ilości ok. 4500 szt. w tym krów matek 1660 sztuk. Jest to największa hodowla czystorasowego bydła mięsnego w Polsce.

Więcej Informacji
MLEKO KLASY EKSTRA

Bydło Mleczne

Spółdzielcza Agrofirma Witkowo prowadzi hodowlę bydła mlecznego od początku swojego istnienia. Jest ona prowadzona zarówno w oparciu o 60-letnie doświadczenie Agrofirmy jak i najnowsze zdobycze nauki.

Więcej Informacji
NA DOSKONAŁE SZYNKI

Trzoda Chlewna

Hodowla trzody chlewnej towarzyszyła spółdzielcom z Witkowa od pierwszych lat istnienia Spółdzielni. Sygnałem do dynamicznego rozwoju produkcji było oddanie do użytkowania na początku lat 90-tych Przetwórni Mięsa i Drobiu w Witkowie.

Więcej Informacji
JAKOŚĆ Z TROSKĄ O ZWIERZĘTA

Drób i Jaja

Produkcja brojlerów kurzych odbywa się na fermach drobiu Witkowo i Przewłoki. Łączna powierzchnia produkcyjna obu ferm to 36.600 m2 co daje możliwość wstawienia jednorazowego 740 tys. sztuk. Produkcja jaj konsumpcyjnych prowadzona jest na fermie Witkowo, w 10 budynkach produkcyjnych. Agrofirma utrzymuje linie kur Lohmann Brown.

Więcej Informacji

"od Pola do Stołu"


Odpowiadamy za cały złożony proces produkcji. Uprawiamy, hodujemy, przetwarzamy i dostarczamy. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów spożywczych. Siła naszej marki opiera się na wiedzy i ponad 74 letnim doświadczeniu.