Produkcja Roślinna - Agrofirma Witkowo

Produkcja Roślinna


Tu wszystko się zaczyna


OD POLA...

Nie byłoby hasła „Od pola do stołu...” gdyby nie było w Agrofirmie produkcji roślinnej. To właśnie na polach i łąkach użytkowanych przez Agrofirmę rozpoczyna się spółdzielcza gospodarka. Spółdzielcza Agrofirma Witkowo gospodaruje na 12.656,60 hektarach (w tym grunty własne – 10.688,42 ha, dzierżawione 1.968,18 ha). Produkcja roślinna prowadzona jest w sześciu Zakładach Rolnych : Witkowo, Przewłoki, Reńsko, Stargard, Bralęcin, Rzeplino (posiadających dodatkowo filie). Grunty Agrofirmy Witkowo położone są w 46 obrębach geodezyjnych, w 14 gminach i miastach (najwięcej w gminach: Dolice, Stargard Szczec., Przelewice i Warnice). Rozłóg gruntów jest na ogół korzystny a tylko w jednym Zakładzie uciążliwy, ze względu na teren górzysty, kamieniste i piaszczyste grunty orne oraz rozdrobnienie kompleksów glebowych. Z ogólnej powierzchni obszar 11.621,72 ha (91,8%) stanowią użytki rolne w tym: grunty orne 8.739,56 ha, łąki i pastwiska trwałe 2.882,16 ha. Produkcja roślinna w Agrofirmie jest prowadzona w oparciu o wieloletnie doświadczenia kadry spółdzielni oraz najnowsze zdobycze nauk rolniczych.

Agrofirma stara się wykorzystywać rolniczo jak największy odsetek swojej powierzchni. Na gruntach prowadzona jest wysokotowarowa produkcja roślinna, posadowione są bazy Zakładów Rolnych wraz z całym zapleczem technicznym i socjalno-administracyjnym. Zlokalizowane są także fermy zwierząt (bydła, trzody, drobiu) magazyny zbożowe i paszowe, zbiorniki i płyty obornikowe, suszarnie i mieszalnie pasz, zakłady przetwórcze i handlowe. Na gruntach ornych najwięcej bo około 5.000 ha jest przeznaczanych w Agrofirmie pod uprawę zbóż, które stanowią główny surowiec w należącej do Spółdzielni Mieszalni Pasz. Następnie 2.000 do 2.500 ha jest przeznaczanych pod uprawę rzepaku, którego część trafia do własnej tłoczni, gdzie jest przerabiana na olej i makuch zużywany następnie do produkcji pasz a pozostały rzepak jest sprzedawany. Około 650 ha jest przeznaczanych pod uprawę buraka cukrowego, który jest sprzedawany do pobliskiej cukrowni w Kluczewie. Obszar około 200 ha jest w Agrofirmie zarezerwowany na uprawę kukurydzy na kiszonkę dla bydła. Na użytkach zielonych prowadzony jest wypas bydła oraz zbierane są 4 pokosy trawy na sianokiszonkę i siano dla ponad 9.000 szt bydła.

Spółdzielnia szczególną uwagę przykłada do odpowiedniego zmianowania i doboru odmian, precyzyjnego nawożenia naturalnego i mineralnego oraz integrowanej ochrony roślin. Wszelkie prace wykonywane są nowoczesnym i wysokowydajnym sprzętem najlepszych światowych marek. W latach o normalnym przebiegu pogody Agrofirma osiąga średni plon zbóż na poziomie 75q z ha oraz plon rzepaku 40-45q z ha. Plon buraków cukrowych przekracza 700q z ha.

Agrofirma Witkowo wyznaje zasadę, że ziemia powinna rodzić wysokie plony a jednocześnie dawać zatrudnienie osobom ją uprawiającym. Dlatego w Spółdzielni nie znajdziemy gruntów użytkowanych ekstensywnie lub tylko dla pozoru w celu otrzymania jak najwyższych dopłat unijnych. Dzięki temu, że witkowska ziemia rodzi do 50.000 ton zbóż i rzepaku rocznie, 47.000 ton buraków i 125.000 ton zielonek traw i kukurydzy liczne grono spółdzielców ma stałe zatrudnienie a olbrzymia spółdzielcza hodowla zwierząt jest zaopatrywana w doskonałej jakości własne pasze. Tak więc śmiało można powiedzieć, że ziemia jest głównym filarem i podporą spółdzielczej gospodarki.

"od Pola do Stołu"


Odpowiadamy za cały złożony proces produkcji. Uprawiamy, hodujemy, przetwarzamy i dostarczamy. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość oferowanych produktów spożywczych. Siła naszej marki opiera się na wiedzy i ponad 74 letnim doświadczeniu.