Żegnamy Honorowego Prezesa Zarządu Mariana Ilnickiego - Agrofirma Witkowo

Żegnamy Honorowego Prezesa Zarządu Mariana Ilnickiego

Z głębokim żalem i smutkiem Zarząd Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo zawiadamia, że w wieku 90 lat odszedł od nas

ŚP. Marian Ilnicki

 Założyciel i długoletni Prezes Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo.

Odszedł od nas człowiek, który całe swoje życie poświęcił rolnictwu, polskiej wsi i Spółdzielczej Agrofirmie Witkowo. Niezwykłe zaangażowanie, poświęcenie i wybitne zdolności przywódcze pozwoliły mu zrealizować swoje marzenie, stworzenia wielkiego, nowoczesnego gospodarstwa rolnego, którego myślą przewodnią stało się hasło “OD POLA DO STOŁU”. Był aktywnym działaczem krajowych organów spółdzielczych oraz mocno zaangażowany w propagowanie ruchu spółdzielczego na ziemi szczecińskiej. Przez 65 lat nieprzerwanej pracy budował i rozwijał nowoczesne gospodarstwo, w którym zatrudnienie znalazło kilka pokoleń spółdzielców. Swoim twórczym uporem stworzył jedyną w swoim rodzaju firmę rolniczą.

Zapamiętamy ŚP. Mariana Ilnickiego jako człowieka , który obok wytężonej pracy zawsze troszczył się o swoich spółdzielców.